Aanpakkers van nature!
Waar bent u naar op zoek?
Krijgt u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!

Over ons

Specialisten voor de landschaps-, infra- en agrosector

Van Berkel Landschap & Infra is onderdeel van de Van Berkel Groep in Veghel. Een echt Brabants familiebedrijf met ruim 270 gepassioneerde medewerkers, een uitgebreid machinepark en negen locaties. Wij zijn aanpakkers van nature, gespecialiseerd in de dienstverlening op het gebied van landschap, infrastructuur en agrarisch loonwerk.

Direct naar:

  Aanpakkers van nature

  Inspelen op de vraag van de markt. Het anders aanpakken omdat het slimmer of beter kan. Innovaties omarmen die onze dienstverlening effectiever of efficiënter maken. En altijd het beste resultaat willen bereiken voor onze klanten. Zo zijn wij sinds onze oprichting in 1955 uitgegroeid tot een veelzijdige dienstverlener in landschap, infrastructuur en agrarische dienstverlening. Niet voor niets zijn wij: aanpakkers van nature.

  Maak kennis met ons, bekijk onze bedrijfsfilm of ga naar ons YouTube kanaal voor meer video’s.

  Over ons

  Aanleg en onderhoud van landschappen

  Al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw bouwen we onze schat aan vakkennis en ervaring uit voor het aanleggen en onderhouden van landschappen. In opdracht van overheden, landschaps- en terreinbeheerders en bedrijven voeren we uiteenlopende projecten uit in en om waterlopen, natuurgebieden, parken, plantsoenen en bermen. We bieden een complete aanpak, van natuurtechnische ontgravingen en bodemverbetering tot maaiwerk. Het mooie: door onze kennis en ervaring zijn we specialisten in alle disciplines.

  Vertrouwd partner voor weidebouw en veehouderij

  Agrarisch loonwerk voor de weidebouw en veehouderij, daar zijn we als Van Berkel groot mee geworden. De combinatie van de juiste machines en deskundigheid vormt onze kracht. Agrariërs schakelen ons dan ook op grote schaal in voor bewerkingen als bemesten, zaaien en oogsten. En voor advies over en het uitvoeren van cultuurtechnische grondverbetering.

  Specialisten in grondwerk en machinaal slopen

  Van Berkel Landschap & Infra is uw partner voor grondwerken, water- en wegenbouw, en machinaal sloopwerk. Van grondwerk voor gebouwen, wegen en infrastructuren tot terreininrichting en van de sloop van gebouwen tot grondverbetering: wij beheersen alle disciplines tot in de details. Met oog voor duurzaamheid. We verzorgen ook de afzet van restmaterialen, verwerken die als het mogelijk is tot nieuwe secundaire bouwstoffen en leveren deze bouwstoffen aan de markt.

  Materieel en bouwlogistiek

  Niet alleen op basis van onze uitgebreide vakkennis, maar ook door ons goed uitgeruste machinepark ontzorgen wij u op het gebied van grondverzet, bouwtransport en cultuurtechnische bewerkingen. Bovendien kunnen we onze machines voorzien van uiteenlopende uitrustingsstukken en werktuigen. Vrijwel iedere opdracht voeren we van a tot z voor u uit.

  Historie

  Hoe het begon: een agrarisch loonbedrijf

  De geschiedenis van de Van Berkel Groep begint in 1955. Als eerste in het dorp kopen de broers Harrie en Henk van Berkel een tractor. Daarmee verrichten ze werkzaamheden voor andere boeren. Zo leggen ze met hun ondernemerszin een solide basis voor het familiebedrijf. In de jaren die volgen, bouwen de broers hun activiteiten verder uit. Dat is ook kenmerkend voor ons bedrijf. We verzetten al vroeg de bakens en streven een breder portfolio na dan alleen dienstverlening voor de landbouw. Door de jaren heen weten we op vooruitstrevende manieren in te spelen op ontwikkelingen.

  Uitbreiding van onze activiteiten

  In de jaren 60 breiden we ons dienstenpakket uit met grondverzet en zandwinning. Hiermee leggen we het fundament voor onze huidige brede dienstverlening op het gebied van grondwerken, wegenbouw, waterbouw en machinaal slopen. In de jaren 70 komen daar cultuurtechnische activiteiten bij. Dat leidt al snel tot een stevige groeiversnelling. Voor overheden, bedrijven en land- en terreinbeheerders gaan we landschappen aanleggen en onderhouden. Tot op de dag van vandaag een belangrijke activiteit van Van Berkel Landschap & Infra BV.

  De tweede generatie neemt het stokje over

  Het is eind jaren 90. Geleidelijk neemt de tweede generatie – Jan, Tonio en Hein, zonen van Harrie van Berkel, en Patrick, zoon van Henk van Berkel – juridisch en bestuurlijk het roer van ons bedrijf over.


  CO2-reductie

  Als Van Berkel Groep zijn we gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Vanuit ons maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef streven we ernaar om de uitstoot van koolstofdioxide in onze bedrijfsvoering te verminderen. Daarbij gebruiken we de CO2-prestatieladder als hulpmiddel. Ons doel is om de emissie door onze hele organisatie voor scope 1, scope 2 en scope 3 jaarlijks met 1% te verminderen ten opzichte van basisjaar 2016.

  Certificaten

  Van Berkel Groep hanteert een weldoordacht beleid op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Dit helpt ons te voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten enerzijds, en wet- en regelgeving anderzijds. Om al deze aspecten de aandacht te geven die ze verdienen, hebben we ons eigen Integraal Management Systeem ontwikkeld. Dit biedt ons de informatie en handvatten om de verwachtingen van onze opdrachtgevers waar te maken en tegelijkertijd te blijven aanpakken.

  Het behalen van certificaten is voor de Van Berkel Groep geen doel op zich, maar een logisch gevolg van onze inzet op professionaliteit en bewustwording.

  Contact
  A
  Doornhoek 4265
  5465 TG Veghel
  Onze locaties