Aanpakkers van nature!
Waar bent u naar op zoek?
Krijgt u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!
Project maaien gemeente Meierijstad aanleg

Onderhoud en maaien bermen en sloten in gemeente Meierijstad

Opdrachtgever Gemeente Meierijstad
Plaats Meierijstad
Divisie Van Berkel Landschap & Infra

Binnen raamcontracten van de gemeente Meierijstad (perceel 1 Veghel en perceel 2 Schijndel) onderhouden en maaien we bermen en sloten en onderhouden we zandwegen. Dit doen we voor de periode van 2 jaar (2020-2022) met optioneel een verlenging van 2 jaar.

We werken op basis van afroepen door de gemeente. In een afroep staat wat we waar moeten doen en hoeveel. Via onze handige GIS webapplicatie kunnen onze medewerkers op hun tablet op coördinaten zien waar ze welke werkzaamheden moeten uitvoeren. In de GIS webapplicatie melden ze werkzaamheden ook weer af als ze uitgevoerd zijn.

Een overzicht van onze werkzaamheden in het project

  • Maaien en ruimen bermen en struinpaden
  • Ecologisch maaien en ruimen bermen, taluds en terreinen
  • Watergangen en waterpartijen maaien en ruimen
  • Dunnen, knippen en snoeien van hagen en houtsingels
  • Verlagen, aanvullen en/of profileren bermen
  • Onderhoud onverharde wegen
  • Aanbrengen halverharding
  • Aanbrengen Revicon padverharding

Onderhoud op een ecologisch verantwoorde manier

Bij werkzaamheden is het erg belangrijk om de natuurwaarde te behouden of versterken. Al onze medewerkers zijn dan ook gecertificeerd op minimaal niveau 1 voor de Wet natuurbescherming en houden rekening met plant- en diersoorten.

  • Project maaien gemeente Meierijstad aanleg

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over dit project of wilt u meer informatie over specifieke werkzaamheden die we hiervoor uitvoerden?

Toegepaste diensten & producten

Landschap - Waterlopen

Waterlopen

Bij sloten en vijvers, op dijken en taluds, en in ecologische verbindingszones: overal voeren wij maaiwerk voor u uit. Voor elk karwei hebben we het juiste materieel.
Landschap - Bomen en houtopstanden

Bomen en houtopstanden

We zijn uw vakkundige partner voor het rooien van bomen en voor het rooien, plukken of dunnen van houtopstanden. Het mooie van onze werkwijze: al het gerooide hout verwerken we direct op locatie.
Revicon padverharding

Revicon® padverharding

Revicon padverharding is geschikt voor halfverharde parkeerterreinen en fiets- en voetpaden met een mooie natuurlijke uitstraling.
Materieel en bouwlogistiek - Cultuurtechniek

Contact
A
Doornhoek 4265
5465 TG Veghel
Onze locaties